Američka kompanija “Vinčester” je 1958. godine plasirala na tržište žestoki karabinski metak srednjeg promjera zrna i dobro izbalansiranih performansi pod oznakom .338 Winchester Magnum (8,6×63,5 mm).

Balističari amateri, to jest lovci i sportski strijelci koji sami eksperimentišu sa municijom (poznati kao “wildcatters”), na osnovu metka .338 Winchester Magnum razvili su novi metak sužavanjem čaure i laborisanjem zrnom kalibra .30 (7,62 mm). Ta se kombinacija pokazala još bolje od polazne osnove i brzo je stekla popularnost, pa je švedski proizvođač municije “Norma” usvaja i 1960. godine predstavlja kao .308 Norma Magnum (7.62x65mmBR).

Nekoliko godina kasnije (1963) i “Vinčester”, po uzoru na “Normu”, uvodi metak koji naziva . Remington Magnum (evropska oznaka 7.62x66BR). Radilo se o metku sa laborisanim zrnom kalibra 7,62 mm (stvarni prečnik zrna iznosi 0,309 inča ili 7,85 mm), čija je čaura imala pojas i bila duža od čaure metka .338 Winchester Magnum. Rame je pomjereno maksimalno naprijed, dok je vrat ostao kratak – ovim rješenjem dobilo se na zapremini čaure (čaura metka .300 WM duga je 66,55 mm, prečnik dna je 13,51 mm, ugao ramena iznosi 50 stepeni, uz dužinu vrata čaure od 6,7 mm) .300 WM razvijen je za obrtno-čepne karabine dugih akcija poput modela “vinčester M70” i “remington M700”. Uskoro se pokazalo da “Normin” .308 magnum nema šta da traži pored .300 WM, pa je potpuno nestao sa tržišta.

Metak kalibra .300 WM ubija sigurno i brzo divljač težu od 90 kilograma na udaljenostima do 300 metara i upravo se u tome ogleda njegov najveći adut. Lovci obično porede 7 mm Remington Magnum i .300 Winchester Magnum i pitaju se koji je metak bolji.

7 mm Remington Magnum (nastao sužavanjem čaure metka .458 WM), takođe jedan od novijih kalibara, rođen je 1962. godine, u vremenu kada se pomalo na silu htjelo smisliti nešto još bolje i jače. Tako ovaj metak ima sličnu udarnu snagu na 300 metara kao 7×64 na 200 metara, što je svakako dobro. Ali ako se uzme u obzir da ovaj drugi metak ima i na 300 metara dovoljno moći da obori jelena (iako je na ovako velike udaljenosti možda bolje i ne pucati), onda se pomalo dovodi u pitanje da li ova ne veoma značajna prednost vrijedi nošenja teže puške i nabavljanja rjeđe municije. Ipak, 7 mm Remington Magnum je veoma cijenjen metak, izvrsnih balističkih svojstava, koji ipak ne spada u kategoriju univerzalnih kalibara. To praktično znači da njim ne lovite srneću divljač, bar ne na uobičajenim rastojanjima, ako baš ne morate

Sve što je rečeno za kalibar 7 mm Remington Magnum u velikoj mjeri odnosi se i na metak .300 Winchester Magnum, s tim da je on još manje univerzalan, dakle još više usmjeren na krupnu divljač, ne samo evropsku. Uveden je u lovnu praksu 1963. godine i među ljubiteljima “magnum” kalibara širi se sve više, potiskujući čak i nešto jači 8x68S. Metak .300 Winchester Magnum je neka vrsta produžene ruke kalibra .30 06. Ono što .30 06 može na udaljenosti od 200 metara, to postiže .300 Winchester Magnum na 300 metara. Ko ovo smatra značajnim, ima pred sobom jedan pravi “long range” metak.

Tu važi pravilo da su ova dva najpopularnija karabinska “magnum” metka slična, ali da je 7 mm RM namijenjen za lov divljači do 90 kg, a .300 WM za divljač preko 90 kg tjelesne mase. Iskustva govore da je divljači mase 150-200 kilograma ustrijeljenoj kalibrom 7 mm RM potrebno 45 sekundi da izdahne. To vrijeme kod precizno plasiranog hica kalibrom .300 WM iznosi svega nekoliko sekundi, a divljač često pada i u vatri, na svim udaljenostima. Jednom kada se ovo doživi u lovu i potpuno shvati, svi drugi argumenti brzo padaju u vodu (premda su oba ova odlična i razantna “magnum” metka značajno pomjerili efikasni domet u lovu na visoku divljač).

Početne brzine se u zavisnosti od mase i oblika zrna kreću od 876 do nešto preko 1000 m/s, a energija na ustima cijevi od 4.000 do 5.410 džula. Zrna mase 150 grejna izuzetno efikasno obaraju divljač veličine osrednjeg jelena, odnosno većinu svjetske jelenske divljači i antilopa. Metak .300 WM laborisan zrnima od 165 i 168 grejna iste terminalne efekte proizvodi kod divljači mase od 90 do 150 kilograma. Za divljač mase između 90 i 320 kilograma najbolji izbor su zrna od 180 grejna. Postoje, naravno, i teška zrna od 200 i 220 grejna. Fragmentirajuća zrna namijenjena dalekometnom lovu postižu impresivne rezultate, pogotovo u kombinaciji sa težom puškom (valja podvući da .300 WM proizvodi zaista žestok trzaj i traži težu pušku ili efikasnu gasnu kočnicu).

Kao lovački metak .300 WM postao je pravi klasik i dugo godina zadržao popularnost u cijelom svijetu, bez obzira na nove konstrukcije i tipove metaka koji ga po performansama prevazilaze. Popularnost duguje dobrim dijelom i velikoj lepezi zrna različitih tipova i težina, odnosno činjenici da je zahvalan za ručno punjenje i eksperimentisanje. Tako je stekao slavu i kod dalekometnih sportskih strijelaca koji posebno cijene razantnost putanje i mali uticaj bočnog vjetra na ovaj kalibar (u lovu se pokazao i kao neosjetljiv na različite prepreke poput lišća, granja i trave). Magnum metak .300 WM je takođe jedan od NATO snajperskih kalibara, a koriste ga i brojne policije širom svijeta.

 

 Draško Dragosavljević, ddra­go­sa­vlje­vic­@gmail.com

Tekst preuzet sa: LSRS